През 1904 г. е роден композиторът Любомир Пипков.

През 1698 г. руският цар Петър I налага данък върху брадите.

През 1881 г. в София се провежда първото заседание на Българското книжовно дружество (днес Българска академия на науките). Заседанието е председателствано от проф. Марин Дринов.

През 1997 г. за столица на Летните Олимпийските игри през 2004 г. е избрана гръцката столица Атина.

През 1997 г. умира майка Тереза (светско име Агнес Гонджа Бояджиу) - мисионерка; албанка по произход, доктор по богословие. През 1959 г. създава Ордена на милосърдието. Дейността му се разпространява от 450 манастира в над 95 страни.